Momčilo Đorgović


Polemike iz dnevnog lista Politika 2010/1011.

VI ДЕО - Карађорђе и Вучић нису били сеоске силеџије

datum 23.02.2011 10:26 od mdjorgovic, kategorija: POLEMIKE U POLITICI pregledano 539 pregleda, komentari 0 komentara

Господине Ђорговићу, требало би да знате за постојање кнежинске самоупрве у Србији у 18. веку и остацима исте у првим деценијама 19. века, у оквиру које су...
kliknite za dalje >>>

 

VII ДЕО - Интелектуална отменост у ружењу српске повести

datum 22.02.2011 10:27 od mdjorgovic, kategorija: POLEMIKE U POLITICI pregledano 530 pregleda, komentari 0 komentara

Овај мо­дел „исто­ри­о­гра­фи­је од­би­ра” на сву сре­ћу, још ни­је при­хва­ћен од срп­ских...
kliknite za dalje >>>

 

VIII ДЕО - Кад је демократија у питању, ту нема дискусије

datum 21.02.2011 10:32 od mdjorgovic, kategorija: POLEMIKE U POLITICI pregledano 492 pregleda, komentari 0 komentara

Кад го­спо­да исто­ри­ча­ри да­нас тра­же упо­ри­ште за де­мо­кра­ти­ју и ре­пу­бли­ка­...
kliknite za dalje >>>

 

IX ДЕО - Нисам рекао да је Вучић био демократа

datum 20.02.2011 10:35 od mdjorgovic, kategorija: POLEMIKE U POLITICI pregledano 588 pregleda, komentari 0 komentara

Оба новинара закључују да су Карађорђе и Вучић зликовци, морално посрнуле личности, и да је данас потребно ревидирање њихових места у историји. А ниједан о...
kliknite za dalje >>>

 

X ДЕО - Увредљиво фаворизовање нихилистичких образаца „нове историје“

datum 19.02.2011 10:37 od mdjorgovic, kategorija: POLEMIKE U POLITICI pregledano 712 pregleda, komentari 0 komentara

По­ле­ми­ка из­ме­ђу, пре свих, Ђор­го­ви­ћа и Љу­ши­ћа по­ка­зу­је да је са­зре­ло вре­ме...
kliknite za dalje >>>

 

<< 1 2

Dosadašnja izdanja

TRAGEDIJA JEDNOG NARODATRAGEDIJA JEDNOG NARODA

Šta ljude u Srbiji nagoni da rade protiv sebe...

kliknite za dalje >>>

 “USPON I PAD TITOVE JUGOSLAVIJE I RANKOVIĆA NA BRIONIMA” “USPON I PAD TITOVE JUGOSLAVIJE I RANKOVIĆA NA BRIONIMA”

Politički putopis u 30 dramskih slika...

kliknite za dalje >>>

SRPSKI VALCERSRPSKI VALCER

 Okret smrti, ljubavi, incesta, politike i korupcije, atentata, novina...

kliknite za dalje >>>

EAST OF WEST, WEST OF EASTEAST OF WEST, WEST OF EAST

Reports from the storm of Serbian politics...

kliknite za dalje >>>

ĐILAS: VERNIK I JERETIKĐILAS: VERNIK I JERETIK

Knjiga razgovora sa Milovanom Ðilasom...

kliknite za dalje >>>

Kategorije tekstova

Anketa

Design by draganmarkovic.net